User Tools

Site Tools


api:dk11:activex:tatukgis_xdk11.tgis_bitmapformat

Table of Contents

TGIS_BitmapFormat enum

DK11 for ActiveX | TatukGIS_XDK11.TGIS_BitmapFormat | Enums

TGIS_Bitmap supported formats

Available also on: Delphi | .NET | Java | Python.

Syntax

// C#
public enum TGIS_BitmapFormat
{
  Native = 0, ARGB = 1, ABGR = 2
}
' VisualBasic
Public Enum TGIS_BitmapFormat
  Native = 0
  ARGB = 1
  ABGR = 2
End Enum
// Oxygene
type
  TGIS_BitmapFormat = public (
    Native = 0, ARGB = 1, ABGR = 2
  );

Members

Name Value Description
Native 0 System native format.
ARGB 1 ARGB order.
ABGR 2 ABGR order.

2022/11/30 19:06

Page Tools