User Tools

Site Tools


api:dk11:activex:tatukgis_xdk11.itgis_partdescriptors.assign__itgis_partdescriptors

Table of Contents

ITGIS_PartDescriptors.Assign_ method

DK11 for ActiveX | TatukGIS_XDK11.ITGIS_PartDescriptors.Assign_ | Methods | Properties

Assign part descriptors array.

Available also on: Delphi | .NET | Java.

Syntax

// C#
public void Assign_(
  ITGIS_PartDescriptors _descriptor
);
' VisualBasic
Public Sub Assign_(
  ByVal _descriptor As ITGIS_PartDescriptors
)
// Oxygene
public
  procedure Assign_(
    _descriptor : ITGIS_PartDescriptors
  );

Parameters

Name Type Description
_descriptor ITGIS_PartDescriptors list to be assigned
2020/05/07 01:04

Page Tools